Wydarzenia ostatnich tygodni, każą postawić m.in pytania na temat roli i miejsca Kościoła katolickiego i katolicyzmu w Polsce. Czy Kościół ostatecznie utracił zdolność panowania nad wyobraźnią zbiorową?

Czy coraz bardziej laicyzujący się Polacy, zwłaszcza młodzi, są w stanie opisywać to, co myślą o świecie współczesnym w języku Kościoła i wiary? Czy katolickie imaginarium i imaginarium świata zlaicyzowanego mogą nadal ze sobą współistnieć, czy też to pierwsze jest skazane na marginalizację wraz ze zmianami kulturowymi i pokoleniowymi, gdy coraz silniej odczuwane są negatywne efekty symbiozy Kościoła i państwa, gdy mnożą się ujawniane fakty o patologiach sięgających szczytów Kościoła polskiego? Czy możliwe jest odbudowanie zaufania do Kościoła rozumianego jako instytucja?

Jak kwestie te przedstawiają się od strony ludzi wierzących – jakie możliwości pozostają im do wyboru? Jakie są granice akceptacji przez nich dzisiejszego modelu demokracji, przemian kulturowych i cywilizacyjnych? Jakie mają możliwości sprzeciwu oraz budowy kontr-narracji?

Wprowadzenia wygłosili: Tomasz Polak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dominika Kozłowska (miesięcznik „Znak”), Maciej Zięba OP

Do dyskusji zaprosiliśmy ponad dwadzieścioro intelektualistek i intelektualistów, publicystek i publicystów oraz ludzi Kościoła. Udział wzięli: Elżbieta Adamiak  (Uniwersytet w Koblencji-Landau), Monika Białkowska („Przewodnik Katolicki”), Elżbieta Ciżewska-Martyńska (Uniwersytet Warszawski), Tomasz Dostatni OP, Ignacy Dudkiewicz (magazyn „Kontakt”), Paweł Cywiński (Uchodźcy.info), Paweł Grad („Christanitas”), Agnieszka Graff (Uniwersytet Warszawski), Wojciech Jędrzejewski OP (serwis internetowy „Mateusz”), Marcin Kędzierski (Klub Jagielloński), Ewa Kiedio (Zespół Laboratorium „Więzi”), Tomasz Krawczyk (Klub Jagielloński), Maria Libura (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Agnieszka Lichnerowicz (Radio TOK FM), Justyna Melonowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Zbigniew Nosowski (kwartalnik „Więź”), Konstanty Pilawa (”Presje”), Dariusz Piórkowski SJ, Zuzanna Radzik (Forum Dialogu, „Tygodnik Powszechny”), Paweł Rojek (Uniwersytet Jagielloński),  Aleksander Smolar (doradca Zarządu Fundacji Batorego), Piotr Sikora (Tygodnik Powszechny, Akademia Ignatianum), Agata Szczęśniak (OKO.press), ks. Andrzej Szostek (Polska Akademia Umiejętności), Michał Szułdrzyński(„Rzeczpospolita”), Tomasz Terlikowski (Telewizja Republika), ks. Alfred Marek Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Henryk Woźniakowski (Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”)  i  Konstancja Ziółkowska (Magazyn „Kontakt”),

Prowadzenie: Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego).