Oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w projekcie Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE (paktuczciwosci.pl), finansowanym ze środków Komisji Europejskiej.

Do zadań asystenta/asystentki będzie należało wsparcie logistyczne trzyosobowego zespołu projektowego oraz kilkuosobowej grupy konsultantów zewnętrznych, w tym:

Wymagane doświadczenie/kwalifikacje:

Mile widziane:

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:

Oferujemy:

Termin podjęcia pracy – luty 2021

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja-Pakty Uczciwości”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 lutego 2021. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 10 lutego.

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną organizacją społeczną wspierającą rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach swojej działalności Fundacja udziela dotacji organizacjom i inicjatywom obywatelskim, prowadzi działania rzecznicze i eksperckie, organizuje akcje i kampanie społeczne.

 

 

 

Do zadań koordynatora/ki będzie należała bieżąca koordynacja pracy Warszawskiego  Biura ECFR,  w tym:

Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje

Mile widziane:

Od kandydatów/ek oczekujemy:

Oferujemy:

Termin podjęcia pracy – 1 lutego 2021
Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]  W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja-ECFR”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 stycznia 2021. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 10 stycznia 2021.

Uwaga: Warszawskie Biuro ECFR  funkcjonuje w Polsce jako program afiliowany przy Fundacji im. Stefana Batorego. Podmiotem zatrudniającym pracowniczki i pracowników Biura jest Fundacja im. Stefana Batorego.

ECFR (European Council on Foreign Relations) jest think-tankiem  mającym na celu prowadzenie badań i promowanie w całej Europie opartej na faktach debaty o rozwoju spójnej, skutecznej i opartej na wartościach europejskiej polityki zewnętrznej. ECFR posiada biura w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie. www.ecfr.eu