Do zadań kandydata/kandydatki należeć będzie bieżąca obsługa programu dotacyjnego, w tym:

Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje

Mile widziane

Od kandydatów/ek oczekujemy:

Oferujemy

Termin podjęcia pracy – do uzgodnienia stron, nie później niż 2 listopada 2022

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Aktywni Obywatele”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 września 2022. Wybrane osoby poprosimy o wykonanie zadania rekrutacyjnego oraz zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 29 września.

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną organizacją społeczną wspierającą rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach swojej działalności Fundacja udziela dotacji organizacjom i inicjatywom obywatelskim, prowadzi działania rzecznicze i eksperckie, organizuje akcje i kampanie społeczne. Więcej o Fundacji: www.batory.org.pl.

Do zadań kampaniera/kampanierki należeć będzie bieżąca obsługa komunikacyjno-promocyjna działalności Fundacji z wykorzystaniem i rozbudową istniejących narzędzi, w tym:

Oferujemy:

Wymagania doświadczenie/kwalifikacje:

Mile widziane:

Od kandydatów oczekujemy:

Termin podjęcia pracy – do uzgodnienia stron.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja PR”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 stycznia 2022. Wybrane osoby poprosimy o wykonanie zadania rekrutacyjnego oraz zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 23 stycznia 2022.

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną organizacją społeczną wspierającą rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach swojej działalności Fundacja udziela dotacji organizacjom i inicjatywom obywatelskim, prowadzi działania rzecznicze i eksperckie, organizuje akcje i kampanie społeczne. Więcej o Fundacji: www.batory.org.pl

Do zadań kandydata/kandydatki należeć będzie bieżąca obsługa programu dotacyjnego, w tym:

 Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje

Mile widziane

Od kandydatów/ek oczekujemy:

Oferujemy

Termin podjęcia pracy –  do uzgodnienia stron, nie później niż 1 lutego 2022.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres:  [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Partnerstwo Wschodnie”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 grudnia 2021. Wybrane osoby poprosimy o wykonanie zadania rekrutacyjnego oraz zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 9 grudnia  2021.

Do zadań kandydata/ki należeć będzie:

Wymagane doświadczenie/kwalifikacje:

Mile widziane:

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

Oferujemy

Termin podjęcia pracy – do uzgodnienia stron, nie później niż 2 lutego 2022.

Zgłoszenia: CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz list motywacyjny prosimy przesyłać mailowo na adres:  [email protected]. W liście motywacyjnym prosimy o podanie kontaktu do dwóch osób lub instytucji mogących udzielić referencji kandydatowi/kandydatce. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja_Prawa Człowieka”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 grudnia 2021. Wybrane osoby poprosimy o wykonanie zadania rekrutacyjnego oraz zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 9 grudnia.

Do zadań sekretarki/sekretarza należeć będzie prowadzenie całości spraw sekretarsko-kancelaryjnych Fundacji, w tym:

Wymagania doświadczenie/kwalifikacje:

Od kandydatów oczekujemy:  

Oferujemy:

Termin podjęcia pracy –  marzec 2020.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „REKRUTACJA – SEKRETARIAT”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 lutego 2020. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.  Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.