Do zadań koordynatora/ki będzie należała bieżąca koordynacja pracy Warszawskiego Biura ECFR, w tym: 

Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje 

Mile widziane: 

Od kandydatów/ek oczekujemy: 

Oferujemy: 

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja ECFR”. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 lutego 2024. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. 

Uwaga: Warszawskie Biuro ECFR  funkcjonuje w Polsce jako program afiliowany przy Fundacji im. Stefana Batorego. Podmiotem zatrudniającym pracowniczki i pracowników Biura jest Fundacja im. Stefana Batorego. 

ECFR (European Council on Foreign Relations) jest think-tankiem  mającym na celu prowadzenie badań i promowanie w całej Europie opartej na faktach debaty o rozwoju spójnej, skutecznej i opartej na wartościach europejskiej polityki zewnętrznej. ECFR posiada biura w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie. www.ecfr.eu 

Klauzula zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację im. Stefana Batorego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Kontakt z IOD: [email protected]. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, w tym oceny nadesłanych aplikacji i podjęcia rozmów rekrutacyjnych.
  2. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W zakresie w jakim podanie danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego jest regulowane przez przepisy Kodeksu pracy, podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację w celu określonym powyżej w pkt 1, przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu, dane osobowe zostaną usunięte w terminie do 6 miesięcy od zakończenia postępowania.
  4. Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w celu zapewnienia obsług IT Fundacji, doradztwa prawnego, doradztwa kadrowego itp. Podmioty te najczęściej działają na zasadzie powierzenia danych przez Fundację.
  5. Kandydat ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia do innego administratora. Jak również ma prawo złożenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem, a także ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na ich niewłaściwe przetwarzanie.

Więcej informacji odnośnie przetwarzania danych tutaj:  https://www.batory.org.pl/polityka-prywatnosci/

 

Do zadań kandydata/kandydatki należeć będzie bieżąca obsługa programu dotacyjnego, w tym:

Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje

Mile widziane

Od kandydatów/ek oczekujemy:

Oferujemy

Termin podjęcia pracy – do uzgodnienia stron, nie później niż 2 listopada 2022

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Aktywni Obywatele”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 września 2022. Wybrane osoby poprosimy o wykonanie zadania rekrutacyjnego oraz zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 29 września.

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną organizacją społeczną wspierającą rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach swojej działalności Fundacja udziela dotacji organizacjom i inicjatywom obywatelskim, prowadzi działania rzecznicze i eksperckie, organizuje akcje i kampanie społeczne. Więcej o Fundacji: www.batory.org.pl.

Do zadań kampaniera/kampanierki należeć będzie bieżąca obsługa komunikacyjno-promocyjna działalności Fundacji z wykorzystaniem i rozbudową istniejących narzędzi, w tym:

Oferujemy:

Wymagania doświadczenie/kwalifikacje:

Mile widziane:

Od kandydatów oczekujemy:

Termin podjęcia pracy – do uzgodnienia stron.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja PR”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 stycznia 2022. Wybrane osoby poprosimy o wykonanie zadania rekrutacyjnego oraz zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 23 stycznia 2022.

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną organizacją społeczną wspierającą rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach swojej działalności Fundacja udziela dotacji organizacjom i inicjatywom obywatelskim, prowadzi działania rzecznicze i eksperckie, organizuje akcje i kampanie społeczne. Więcej o Fundacji: www.batory.org.pl

Do zadań kandydata/kandydatki należeć będzie bieżąca obsługa programu dotacyjnego, w tym:

 Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje

Mile widziane

Od kandydatów/ek oczekujemy:

Oferujemy

Termin podjęcia pracy –  do uzgodnienia stron, nie później niż 1 lutego 2022.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres:  [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Partnerstwo Wschodnie”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 grudnia 2021. Wybrane osoby poprosimy o wykonanie zadania rekrutacyjnego oraz zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 9 grudnia  2021.

Do zadań kandydata/ki należeć będzie:

Wymagane doświadczenie/kwalifikacje:

Mile widziane:

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

Oferujemy

Termin podjęcia pracy – do uzgodnienia stron, nie później niż 2 lutego 2022.

Zgłoszenia: CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz list motywacyjny prosimy przesyłać mailowo na adres:  [email protected]. W liście motywacyjnym prosimy o podanie kontaktu do dwóch osób lub instytucji mogących udzielić referencji kandydatowi/kandydatce. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja_Prawa Człowieka”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 grudnia 2021. Wybrane osoby poprosimy o wykonanie zadania rekrutacyjnego oraz zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 9 grudnia.

Do zadań sekretarki/sekretarza należeć będzie prowadzenie całości spraw sekretarsko-kancelaryjnych Fundacji, w tym:

Wymagania doświadczenie/kwalifikacje:

Od kandydatów oczekujemy:  

Oferujemy:

Termin podjęcia pracy –  marzec 2020.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „REKRUTACJA – SEKRETARIAT”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 lutego 2020. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.  Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.