Publikacje

cover
Pakt uczciwości. Społeczny monitoring zamówień publicznych
  • Grzegorz Makowski
  • i inni
Publikacja przygotowana w ramach projektu „Pakty uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE, etap II”, finansowanego przez Komisję Europejską