Publikacje

cover
Epidemia nieufności. Zaufanie społeczne w czasie kryzysu zdrowotnego
 • Paweł Marczewski
Jak poziom zaufania społecznego w Polsce przełożył się na zachowania obywateli w czasie pandemii? Jak sama pandemia wpłynęła na zaufanie społeczne? Czy wychodząc z kryzysu popadniemy w błędne koło nieufności? Paweł Marczewski analizuje wyniki badań zaufania społecznego w stanie pandemii.
program: forumIdei
cover
Komentarz: Samorząd i wybory
 • Edwin Bendyk
Nieoczekiwanie na pierwszej linii politycznego frontu znalazł się samorząd. Kryzys wywołany pandemią i wybory prezydenckie organizowane w roku trzydziestolecia polskiej samorządności stały się okazją do wielkiego testu zarówno siły Polski lokalnej, jak i politycznej atrakcyjności projektu odwołującego się do tej siły.
cover
Społeczeństwo wobec epidemii. Raport z badania
 • Krystyna Skarżyńska
 • i inni
Jak Polacy radzą sobie z epidemią? Czy jesteśmy gotowi na drastyczną zmianę trybu życia? Czy akceptujemy ograniczenia nakładane przez władzę? Publikujemy raport z badań przeprowadzonych przez prof. Krystynę Skarżyńską i dr Konrada Maja z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
program: forumIdei
cover
Przekleństwo braku koordynacji
 • Stanisława Golinowska
Analiza kontekstów i warunków opanowania globalnego kryzysu zdrowotnego. Prof. Stanisława Golinowska dowodzi, że globalny charakter zagrożenia wymaga koordynacji działań na płaszczyźnie międzynarodowej. Integracja europejska jest warunkiem zarówno opanowania kryzysu zdrowotnego, jak i jego skutków gospodarczych.
cover
Przetrwać razem, za wszelką cenę. Tylko jak?
 • Edwin Bendyk
 • i inni
Rządy we wszystkich krajach dotkniętych pandemią obok walki z koronawirusem koncentrują się na ratowaniu gospodarki przed zapaścią. Podobnie jednak jak w przypadku pandemii nie ma jednej metody, tylko trzeba stosować pakiet rozwiązań, tak samo interwencja ekonomiczna musi polegać nie tylko zapewnieniu płynności, ale także indywidualnych dochodów oraz dostępu do usług społecznych
program: forumIdei
cover
Neomarksistowska tęczowa zaraza
 • Anna Mierzyńska
Analiza źródeł populistycznej legendy o "neomarksizmie" i jej politycznego zastosowania w Polsce.
program: forumIdei
cover
Urzędnicy wyborczy w działaniu. Raport z badania
 • Jacek Haman
Publikujemy raport dr. hab. Jacka Hamana z badań dotyczących współpracy między urzędnikami wyborczymi a urzędami gmin. Badania wskazują, że choć powstanie Korpusu Urzędników Wyborczych nie wywołało problemów, które zagrażałyby poprawności procesu wyborczego, to skomplikowało pracę urzędów.
program: forumIdei
cover
Polityka mieszkaniowa dla Polski
 • Piotr Lis
Analiza możliwości i ograniczeń prowadzenia aktywnej polityki mieszkaniowej we współczesnej Polsce. Profesor Piotr Lis przekonuje, że zwiększenie liczby mieszkań na wynajem jest korzystne nie tylko dla lokatorów, ale dla całej gospodarki, łagodzi bowiem konsekwencje kryzysów.
program: forumIdei
cover
Nie trzecia, nie czwarta, a wspólna. Opowieść o Rzeczypospolitej
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Kryzys demokracji w naszym kraju nie musi oznaczać jej schyłku. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podejmuje próbę sformułowania konstruktywnego pomysłu na demokratyczną Polskę. Projektowanie Rzeczypospolitej może pomóc siłom prodemokratycznym w ustawianiu własnych kierunkowskazów, nie tylko za cztery lata, ale tu i teraz.
cover
Zarządzanie strachem
 • Paweł Cywiński
 • i inni
Publikujemy analizę Pawła Cywińskiego, Filipa Katnera i Jarosława Ziółkowskiego poświęconą zarządzaniu strachem jako strategii manipulacji politycznej na przykładzie straszenia tematem uchodźców przez polskich prawicowych polityków.
cover
Dziel, rządź, ignoruj. Polska szkoła po czterech latach braku polityki edukacyjnej PiS
 • Paweł Marczewski
Publikujemy analizę Pawła Marczewskiego podsumowującą sytuację w oświacie po czterech latach rządów PiS. Autor przekonuje, że koszty zaniechań i błędów stają się coraz bardziej widoczne i uciążliwe, a rząd nie chce przyznać, że od początku nie miał przekonującego uzasadnienia dla swoich reform.
program: forumIdei
cover
Ukryta prywatyzacja w polskiej edukacji
 • Paweł Marczewski
Rodziny wydają znaczące kwoty na korepetycje uzupełniające braki systemu edukacji publicznej, o ile mogą sobie na te wydatki pozwolić. Niezamożni i gorzej wykształceni często marzą o przeniesieniu dzieci do płatnych szkół prywatnych – i na marzeniach się kończy, bo czesne jest na ogół poza ich zasięgiem. Komunikat z badania prywatyzacji polskiej edukacji.
program: forumIdei
cover
Ochrona zdrowia – czekając na katastrofę
 • Dawid Sześciło
Analiza wskazuje dwa główne źródła dramatycznego kryzysu polskiej służby zdrowia – źle zbudowany system instytucjonalny i skrajne niedofinansowanie. Autor rekomenduje decentralizację i podniesienie poziomu wydatków na służbę zdrowia do 7% PKB w ciągu 5 lat oraz wskazuje źródła finansowania, które pozwolą tego dokonać.
program: forumIdei
cover
Jaka jest Polska. Raport z badania
 • Henryk Domański
Raport jest podsumowaniem badania sondażowego przeprowadzonego w ramach kampanii Jesteśmy różni. Jesteśmy Polską, czyli 100 pytań na stulecie niepodległości.
program: Masz Głos Masz Wybór
cover
Gnębieni, podziwiani i… zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach
 • Grzegorz Makowski
 • i inni
Publikacja zawiera najważniejsze wnioski z badania percepcji sygnalistów w Polsce.
program: forumIdei
cover
Polityczni obywatele. Organizacje społeczne wobec presji rządzących
 • Paweł Marczewski
Badania pokazują, że organizacjom społecznym w Polsce ufa większość Polaków.