Publikacje

cover
XIII raport Obywatelskiego Forum Legislacji
Prezentujemy XIII raport Obywatelskiego Forum Legislacji podsumowujący monitoring stanowienia prawa w czwartym roku oraz podczas całej kadencji odchodzącego rządu i Parlamentu.
program: forumIdei
cover
Społeczny monitoring wyborów i kampanii wyborczej. Przykłady działań z wybranych państw
 • Bartosz Wilk
Analiza metod monitorowania wyborów i kampanii wyborczych w Gruzji, Kosowie, Armenii, Mołdawii, Serbii, Grecji, Austrii, Bułgarii i Niemczech.
cover
Monitoring of the 2019 European Parliament election campaign in the main news programme of Polish public TV
 • Andrzej Krajewski
The aim of the monitoring was to check how public TV fulfills its obligation to comply with the rules of pluralism, impartiality, well-balancing and independence of content (art.21.1 of the Broadcasting Act)
program: Masz Głos Masz Wybór
cover
Monitoring Wiadomości TVP w okresie kampanii do Parlamentu Europejskiego
 • Andrzej Krajewski
Raport z monitoringu głównego wydania programu informacyjnego Telewizji Publicznej (10-24 maja 2019) dotyczącego wywiązywania się przez TVP z obowiązku przestrzegania w swoich audycjach wymogów pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności.
program: forumIdei
cover
Niezawisłość organów sądowniczych
cover
Korupcja i polityka antykorupcyjna
cover
Równość szans kobiet i mężczyzn. Doświadczenie krajów kandydujących i wyzwania związane z akcesją do UE
cover
Udział obywateli w monitorowaniu wyborów: mężowie zaufania oraz społeczni i międzynarodowi obserwatorzy
Nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadziła nową funkcję: obserwatora społecznego. Uprawnienia, jakie mu przysługują oraz sposób powoływania na to stanowisko omawiamy w analizie eksperckiej.
program: forumIdei
cover
Konflikt interesów w administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników
 • Anna Stokowska
 • i inni
program: Odpowiedzialne państwo
cover
The conflict of interest in the Polish government administration. Legal regulations, practice, attitudes of public officers
 • Anna Stokowska
 • i inni
program: Odpowiedzialne państwo
cover
Konflikt interesów w administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników. Najważniejsze wnioski i rekomendacje
 • Grzegorz Makowski
program: Odpowiedzialne państwo
cover
Społeczny monitoring konfliktu interesów – policy brief
program: Odpowiedzialne państwo
cover
Drogi postępowania w sytuacji konfliktu interesów. Mapa
 • Dagmir Długosz
program: Odpowiedzialne państwo
cover
Raport z Badania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Agencji Rezerw Materiałowych
 • Cezary Trutkowski
 • i inni
program: Przeciw Korupcji
cover
Raport z Badania Programu Przeciwdziałania Zagrożeniem Korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
 • Cezary Trutkowski
 • i inni
program: Przeciw Korupcji