Publikacje

cover
O nową umowę społeczną. Bunt październikowy 2020
 • Przemysław Czapliński
Przemysław Czapliński analizuje język protestów, które wybuchły po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny w październiku 2020 roku orzeczenia zaostrzającego przepis antyaborcyjne.
program: forumIdei
cover
Czy jesteśmy dobrymi przodkami?
 • Katarzyna Sztop-Rutkowska
Napięcia między młodszymi i starszymi pokoleniami mają źródła strukturalne i będą tylko rosnąć. Potrzebujemy nowego, opartego na solidaryzmie kontraktu międzypokoleniowego.
cover
Narodziny białoruskiej wspólnoty obywatelskiej i rola organizacji społecznych
 • Stanisława Gusakowa
Takiej fali solidarności obywatelskiej na Białorusi nigdy nie było. Tysiące ludzi na codziennych protestach, dziesiątki tysięcy na ulicach w weekendy i setki wspólnot podwórkowych. Co się dzieje ze wspólnotą obywatelską na Białorusi? I jaką rolę odgrywają tam organizacje non-profit?
cover
Społeczny monitoring wyborów i kampanii wyborczej. Przykłady działań z wybranych państw
 • Bartosz Wilk
Analiza metod monitorowania wyborów i kampanii wyborczych w Gruzji, Kosowie, Armenii, Mołdawii, Serbii, Grecji, Austrii, Bułgarii i Niemczech.
cover
Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo.
 • Dawid Sześciło
Raport prezentuje koncepcję wzmocnienia państwa poprzez jego decentralizację i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnych.
cover
Praworządność w Unii poza politycznymi podziałami
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Analiza poświęcona mechanizmom mającym zapobiegać podważaniu wspólnych zasad UE: uzależnieniu dostępu do funduszy od stanu praworządności w państwach członkowskich oraz Programowi Obywateli, Równości, Praw i Wartości (PPW).
cover
Aktywność obywatelska. Zmiany w nastawieniu polaków do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji
 • Marek Solon-Lipiński
cover
Budżet obywatelski
 • Dariusz Kraszewski
 • i inni
cover
Obywatele i Wybory
 • Dawid Sześciło
 • i inni
cover
Obywatele i Wybory – wyciąg z raportu
 • Dawid Sześciło
cover
Obywatele i Wybory
 • Aleksandra Kozaczuk
 • i inni
cover
Uczestnictwo wyborcze a podaż w polskim systemie politycznym – komentarz do badań
 • Mikołaj Cześnik
cover
Katalog 100 pytań o sprawy lokalne
 • Cezary Trutkowski
 • i inni
cover
Pięć lat inicjatywy lokalnej. Porównanie przepisów dotyczących inicjatywy lokalnej z praktyką ich stosowania w latach 2010-2014
 • Karol Mojkowski
cover
Wyraz popracia czy obywatelski obowiązek – co motywuje Polaków do głosowania?
 • Marta Żerkowska-Balas
cover
Partycypacja nowych wyborców
 • Marta Żerkowska-Balas
 • i inni