Publikacje

cover
Jak przywrócić państwo prawa?
 • Tomasz Zalasiński
 • i inni
Zbiór ekspertyz autorstwa wybitnych polskich prawników, zawierający rekomendacje jak TK, KRS, Sąd Najwyższy, prokuratura i sądy powszechne powinny zostać zmienione, żeby stanowić przeciwwagę dla władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz skutecznie chronić prawa obywateli i stać na straży praworządności.
program: forumIdei
cover
Legal Opinion about the Consequences of Judgment of the Court of Justice of the EU
 • Piotr Bogdanowicz
A legal opinion prepared by professor Piotr Bogdanowicz about the consequences of the landmark ruling of the Court of Justice of the EU on the Poland’s National Council of the Judiciary and the Disciplinary Chamber of the Supreme Court.
program: forumIdei
cover
Poland’s deepening crisis. When the rule of law dies in Europe
Report made in cooperation with European Stability Initiative, summarising changes in Polish judicature under the rule of Law and Justice party. Report contains recommendations for EU on how to stop the erosion of the rule of law in Poland.
program: forumIdei
cover
Pogłębiający się kryzys w Polsce. Kiedy w Europie umiera praworządność
Publikujemy raport powstały we współpracy z European Stability Initiative podsumowujący zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości pod rządami PiS. Raport zawiera rekomendacje dla Unii Europejskiej i państw członkowskich, jak wyhamować erozję państwa prawa w Polsce.
cover
Co oznacza dla Polski wyrok TSUE w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej?
 • Piotr Bogdanowicz
Publikujemy analizę prof. Piotra Bogdanowicza intepretującą ostatnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej.
program: forumIdei
cover
Jak przywrócić państwo prawa? Sądownictwo Powszechne
 • Jacek Czaja
Prezentujemy ostatnią publikację z cyklu "Jak przywrócić państwo prawa?", poświęconą Sądownictwu Powszechnemu i opracowaną przez Jacka Czaję.
program: forumIdei
cover
Jak przywrócić państwo prawa? Prokuratura
 • Katarzyna Kwiatkowska
 • i inni
Publikujemy czwartą z pięciu publikacji z cyklu "Jak przywrócić państwo prawa?" dotyczącą roli i miejsca prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego w nowej ustawie o prokuraturze, autorstwa Jarosława Onyszczuka i Katarzyny Kwiatkowskiej.
program: forumIdei
cover
Jak przywrócić państwo prawa? Krajowa Rada Sądownictwa
 • Łukasz Bojarski
Prezentujemy drugą publikację z cyklu "Jak przywrócić państwo prawa?", poświęconą Krajowej Radzie Sądownictwa i opracowaną przez Łukasza Bojarskiego.
program: forumIdei
cover
Jak przywrócić państwo prawa? Trybunał Konstytucyjny
 • Marcin Matczak
 • i inni
Publikujemy pierwszą z pięciu publikacji w cyklu „Jak przywrócić państwo prawa?” zawierającego rekomendacje jak TK, KRS, Sąd Najwyższy, prokuratura i sądy powszechne powinny zostać zmienione, żeby stanowić przeciwwagę dla władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz skutecznie chronić prawa obywateli i stać na straży praworządności.
program: forumIdei
cover
Stan praworządności w Polsce. Działania podjęte przez instytucje Unii Europejskiej i niezrealizowane rekomendacje Komisji Europejskiej
 • Maria Ejchart-Dubois
 • i inni
Komentarz prawników z inicjatywy #WolneSądy na temat skuteczności działań podejmowanych przez instytucje Unii Europejskiej w celu przywrócenia praworządności w Polsce.
cover
Under Siege. Why Polish courts matter for Europe
 • Gerald Knaus
 • i inni
We present a report made in cooperation with the European Stability Initiative about the current state of Polish judiciary.
program: forumIdei
cover
W oblężeniu. Dlaczego polskie sądy są ważne dla Europy?
 • Piotr Buras
 • i inni
Wspólnie z European Stability Initiative przedstawiliśmy raport o stanie praworządności w Polsce.
program: forumIdei
cover
State of the rule of law in Poland. Challenges for the European Union’s institutions in the new term of office
 • Maria Ejchart-Dubois
 • i inni
Lawyers of civil society group #FreeCourts Initiative comment of the current state of Rule of Law and recommend further intensive action by the European Union to provide judical protection.
program: forumIdei
cover
Stan praworządności w Polsce. Wyzwania dla instytucji unijnych w nowej kadencji
 • Sylwia Gregorczyk-Abram
 • i inni
Prawnicy z inicjatywy #WolneSądy referują aktualny stan postępowań w Radzie UE i TSUE, których przedmiotem są zarzuty dotyczące naruszenia praworządności w Polsce.
program: forumIdei
cover
Position of the Stefan Batory Foundation’s Legal Expert Group on the procedure for selecting Supreme Court judges
The Stefan Batory Foundation’s Legal Expert Group highlights that the selection procedure for Supreme Court (SN) judges currently underway is invalid because the Polish President’s notice of 24 May 2018 on judges’ vacancies at the SN initiating it was not signed (countersigned) by the Prime Minister.
program: Zespół Ekspertów Prawnych
cover
Why the Court of Justice of the European Union is competent to judge on infringement over the Law on the Supreme Court
 • Piotr Bogdanowicz
 • i inni
Eksperci prawni w dziesięciu punktach dowodzą, że przepisy ustawy o SN mogą zagrozić zasadzie nieusuwalności sędziów, a tym samym naruszyć art. 2 i art. 19 ust. 1 Traktatu o UE, a także art. 47 Karty Praw podstawowych UE.
program: forumIdei