Publikacje

cover
Czy władze samorządowe mogą – zgodnie z prawem – odmówić organizacji wyborów?
 • Hubert Izdebski
Coraz więcej wójtów, burmistrzów i prezydentów miast deklaruje, że nie zorganizuje wyborów prezydenckich 10 maja. Samorządowcy działają w zgodzie z Konstytucją i interesem publicznym, przekonuje prof. Hubert Izdebski w ekspertyzie prawnej.
program: forumIdei
cover
Stanowisko ZEP w sprawie rozwiązania problemu Izby Sądu Najwyższego
W izbie Sądu Najwyższego, która będzie rozstrzygać o ważności wyborów zasiadają osoby powołane na stanowiska sędziów w sposób wadliwy. Zespół Ekspertów Prawnych apeluje o stworzenie gwarancji prawnych, by prawidłowość oceny ważności wyborów prezydenckich w 2020 r. przez tę izbę Sądu Najwyższego nie budziła wątpliwości.
program: forumIdei
cover
Czy możliwe jest przeprowadzenie wyborów podczas stanu epidemii? Opinia prawna
 • Piotr Uziębło
Czy podczas ogłoszonego w Polsce stanu epidemii jest możliwe przeprowadzenie wyborów prezydenckich zgodnie ze standardami organizacji wyborów w państwie demokratycznym wyznaczonymi przez Konstytucję RP, a także przez akty prawa międzynarodowego? Opinia prawna Piotra Uziębły.
program: forumIdei
cover
Apel Zespołu Ekspertów Wyborczych o zmianę terminu wyborów Prezydenta RP
Apel Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego o zmianę terminu wyborów Prezydenta RP.
program: forumIdei
cover
Koronawirus a wybory prezydenckie. Czym grozi głosowanie podczas epidemii?
 • Bartłomiej Michalak
Analiza potencjalnych skutków przeprowadzenia wyborów prezydenckich 2020 podczas epidemii koronawirusa.
program: forumIdei
cover
Koronne argumenty – termin wyborów prezydenckich 2020
 • Jarosław Flis
Przedstawiamy najważniejsze argumenty dlaczego termin wyborów prezydenckich w 2020 roku powinien być przesunięty.
program: forumIdei
cover
Urzędnicy wyborczy w działaniu. Raport z badania
 • Jacek Haman
Publikujemy raport dr. hab. Jacka Hamana z badań dotyczących współpracy między urzędnikami wyborczymi a urzędami gmin. Badania wskazują, że choć powstanie Korpusu Urzędników Wyborczych nie wywołało problemów, które zagrażałyby poprawności procesu wyborczego, to skomplikowało pracę urzędów.
program: forumIdei
cover
Wybory parlamentarne. Jaka będzie frekwencja?
 • Adam Gendźwiłł
Dr Adam Gendźwiłł, badając sondaże oraz dotychczasowy poziom uczestnictwa w wyborach w Polsce, przewiduje, że frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniesie od 55% do 60%, a więc może okazać się rekordowa dla tego typu wyborów po 1989 r.
program: Masz Głos Masz Wybór
cover
Wpływ sondaży na wyniki wyborów parlamentarnych
 • Henryk Domański
Prof. Henryk Domański, opierając się na danych z badań prowadzonych od sierpnia do września 2019, analizuje możliwy wpływ sondaży przedwyborczych na wynik wyborów parlamentarnych w Polsce.
program: Masz Głos Masz Wybór
cover
Jak bardzo sejmowa ordynacja zachęca do budowania sojuszy i jakie stwarza dla nich przeszkody?
 • Jarosław Flis
System wyborczy w Polsce jest korzystny dla ugrupowań, które otrzymują duże poparcie w wyborach. Partie te dostają więcej mandatów niż wynikałoby to ze ściśle proporcjonalnego przeliczenia oddanych na nie głosów. Wielkość „nagrody” jest jednak zmienna. Od jakich czynników to zależym, wyjaśnia Jarosław Flis w opublikowanym przez nas opracowaniu .
program: forumIdei
cover
Jak rozwiązać problem prekampanii wyborczej?
 • Marcin Waszak
Analiza dotycząca reformy Kodeksu wyborczego w kierunku przeciwdziałania prekampanii wyborczej.
program: forumIdei
cover
Analiza skutków niektórych zmian w Kodeksie Wyborczym proponowanych w projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
Analiza skutków propozycji, które mimo jednoznacznie negatywnych opinii ekspertów, posłowie zostawili w projekcie. Podczas sejmowych prac nad zmianami w Kodeksie wyborczym posłowie większości parlamentarnej wycofali się z części propozycji.
program: forumIdei
cover
Analiza zagrożeń związanych z wprowadzeniem rejestrowania przebiegu głosowania w wyborach w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Piotr Uziębło
Autor w analizie pokazuje, że transmisja przebiegu wyborów łamałaby konstytucyjną zasadę tajności głosowania oraz prawo do prywatności.
program: forumIdei
cover
Opinia w sprawie dopuszczalności przełożenia wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego oraz organu wykonawczego na poziomie gminy
 • Piotr Uziębło
Opinia prawna, w której ekspert wyjaśnia, że błędy ustawodawcy i nieprzygotowanie władz publicznych do przeprowadzenia głosowania w zgodzie z obecnymi przepisami Kodeksu wyborczego nie są przesłankami do przesunięcia terminu wyborów samorządowych.
cover
Ocena komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
 • Anna Rakowska-Trela
Opinia prawna dotycząca projektu ustawy zmieniającej Kodeks wyborczy, znowelizowany w styczniu br.
program: forumIdei
cover
Ocena poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, w części poświęconej wyborom polskich posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Bartłomiej Michalak
Zaproponowane w projekcie zmiany zasad wyborów do PE doprowadziłby do nieproporcjonalnego podziału mandatów między komitety wyborcze, łamiąc tym samym zasadę proporcjonalności wyborów.
program: forumIdei