Publikacje

cover
Format 17+1: mniej niż suma części
 • Alicja Bachulska
Zaangażowanie Polski we współpracę z Chinami w ramach formatu 17+1 (międzynarodowej inicjatywy władz w Pekinie mającej na celu usprawnienie współpracy politycznej i gospodarczej z państwami Europy Środkowo-Wschodniej) nie spełniło nadziei pokładanych w tym projekcie.
cover
Niezmienne pryncypia, czyli o doktrynie polskiej polityki wschodniej
 • Wojciech Konończuk
Co jakiś czas powracają głosy wzywające do rewizji polskiej polityki wschodniej i uznające, że błędem było oparcie jej na tzw. doktrynie Giedroycia–Mieroszewskiego. Podobne myślenie bazuje na głębokim niezrozumieniu istoty tej doktryny - pisze Wojciech Konończuk.
program: forumIdei
cover
Granica nowoczesnego sąsiedztwa
 • Marta Jaroszewicz
 • i inni
"Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować? Raport z badań jakościowych na granicy polsko-ukraińskiej" identyfikuje problemy występujące na granicy w 2019 roku oraz zawiera propozycje nowych rozwiązań wielopoziomowego zarządzania tą granicą.
program: forumIdei
cover
Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować?
 • Marta Jaroszewicz
 • i inni
Jak zarządzać jedną z najbardziej obleganych granic zewnętrznych UE, czyli naszą granicą z Ukrainą? Publikujemy podsumowanie badań diagnozujących problemy, które przeprowadziliśmy wspólnie z inicjatywą społeczną „Europa bez barier”.
cover
Nie poddawajmy polityki wschodniej
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Analiza dotycząca polskiej polityki wschodniej. Autorka stawia pytanie czy Warszawa woli być w regionie obserwatorem, czy też chce wrócić do ambitnej strategii wobec wschodnioeuropejskich sąsiadów.
program: forumIdei
cover
Społeczny monitoring wyborów i kampanii wyborczej. Przykłady działań z wybranych państw
 • Bartosz Wilk
Analiza metod monitorowania wyborów i kampanii wyborczych w Gruzji, Kosowie, Armenii, Mołdawii, Serbii, Grecji, Austrii, Bułgarii i Niemczech.
cover
Poland’s approach to Russia
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
At a time when Polish politicians disagree about almost everything, one subject is hardly discussed at all: policy towards Russia. We present the analysys by Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz from ideaForum.
cover
Przekształcić obecność w siłę. Doświadczenia sąsiedztwa wschodniego. Komentarze i polemiki
 • Andrzej Brzeziecki
 • i inni
cover
Turning Presence into Power: Lessons from the Eastern Neighbourhood. Comments
 • Andrzej Brzeziecki
 • i inni
cover
Przekształcić obecność w siłę. Doświadczenia sąsiedztwa wschodniego
 • Andrew Wilson
 • i inni
cover
Widmo Europy wielobiegunowej
 • Iwan Krastew
 • i inni
cover
Widmo Europy wielobiegunowej. Komentarze i polemiki
 • Adam Balcer
 • i inni
cover
Pytania 20-lecia. 1989–2009
 • Aleksander Smolar
 • i inni
cover
Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec wspólnych sąsiadów
 • Andrew Wilson
 • i inni
cover
Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec wspólnych sąsiadów. Komentarze i polemiki
 • Bartosz Cichocki
 • i inni
cover
Beyond Colours: Assets and Liabilities of ‘Post-Orange’ Ukraine
 • Grzegorz Gromadzki
 • i inni