Publikacje

cover
Pieniądze za praworządność: czy na pewno?
 • Szymon Ananicz
Przyjmując plan budżetu UE na lata 2021-2027 oraz program odbudowy po kryzysie COVID-19, rządy państw członkowskich po raz pierwszy zdecydowały, że wypłaty powinny być uzależnione od przestrzegania zasad praworządności.
cover
Format 17+1: mniej niż suma części
 • Alicja Bachulska
Zaangażowanie Polski we współpracę z Chinami w ramach formatu 17+1 (międzynarodowej inicjatywy władz w Pekinie mającej na celu usprawnienie współpracy politycznej i gospodarczej z państwami Europy Środkowo-Wschodniej) nie spełniło nadziei pokładanych w tym projekcie.
cover
Niezmienne pryncypia, czyli o doktrynie polskiej polityki wschodniej
 • Wojciech Konończuk
Co jakiś czas powracają głosy wzywające do rewizji polskiej polityki wschodniej i uznające, że błędem było oparcie jej na tzw. doktrynie Giedroycia–Mieroszewskiego. Podobne myślenie bazuje na głębokim niezrozumieniu istoty tej doktryny - pisze Wojciech Konończuk.
program: forumIdei
cover
Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować?
 • Marta Jaroszewicz
 • i inni
Jak zarządzać jedną z najbardziej obleganych granic zewnętrznych UE, czyli naszą granicą z Ukrainą? Publikujemy podsumowanie badań diagnozujących problemy, które przeprowadziliśmy wspólnie z inicjatywą społeczną „Europa bez barier”.
cover
Unia sprzecznych modeli
 • Szymon Ananicz
Publikujemy komentarz Szymona Ananicza o przestawieniu polityk UE w kierunku wsparcia nowego modelu rozwojowego. Model ten zasadniczo odbiega od wizji polskiego rządu, dla którego UE to wspólnota gospodarcza mająca wyrównywać różnice rozwojowe, bez kompetencji politycznych.
program: forumIdei
cover
Stan praworządności w Polsce. Wyzwania dla instytucji unijnych w nowej kadencji
 • Maria Ejchart-Dubois
 • i inni
Prawnicy z inicjatywy #WolneSądy referują aktualny stan postępowań w Radzie UE i TSUE, których przedmiotem są zarzuty dotyczące naruszenia praworządności w Polsce. Autorzy argumentują, że konieczne są dalsze intensywne działania ze strony instytucji unijnych oraz rekomendują najskuteczniejsze w obecnej sytuacji procedury i obszary, które mogłyby zostać nimi objęte.
program: forumIdei
cover
Nie poddawajmy polityki wschodniej
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Analiza dotycząca polskiej polityki wschodniej. Autorka stawia pytanie czy Warszawa woli być w regionie obserwatorem, czy też chce wrócić do ambitnej strategii wobec wschodnioeuropejskich sąsiadów.
program: forumIdei
cover
State of the rule of law in Poland. Challenges for the European Union’s institutions in the new term of office
 • Maria Ejchart-Dubois
 • i inni
Lawyers of civil society group #FreeCourts Initiative comment of the current state of Rule of Law and recommend further intensive action by the European Union to provide judical protection.
program: forumIdei
cover
Poland’s approach to Russia
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
At a time when Polish politicians disagree about almost everything, one subject is hardly discussed at all: policy towards Russia. We present the analysys by Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz from ideaForum.
cover
Wyścig po Europę
 • François Godement
 • i inni
cover
Przekształcić obecność w siłę. Doświadczenia sąsiedztwa wschodniego. Komentarze i polemiki
 • Andrzej Brzeziecki
 • i inni
cover
Turning Presence into Power: Lessons from the Eastern Neighbourhood. Comments
 • Andrzej Brzeziecki
 • i inni
cover
Przekształcić obecność w siłę. Doświadczenia sąsiedztwa wschodniego
 • Andrew Wilson
 • i inni
cover
Widmo Europy wielobiegunowej
 • Iwan Krastew
 • i inni
cover
Widmo Europy wielobiegunowej. Komentarze i polemiki
 • Adam Balcer
 • i inni
cover
Pytania 20-lecia. 1989–2009
 • Aleksander Smolar
 • i inni