Publikacje

cover
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: każdemu według potrzeb czy według barw politycznych?
 • Dawid Sześciło
 • i inni
W oparciu o skrajnie nieprzejrzystą procedurę i arbitralne przesłanki oceny, pieniądze z drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych podzielono według podziału samorządów na „nasze” i „wasze”, a najbardziej widocznym kryterium ich podziału okazuje się polityczna barwa poszczególnych samorządów.
program: forumIdei
cover
Polish Legislation during the Pandemic vs. Corruption
 • Grzegorz Makowski
 • i inni
cover
Pakt uczciwości. Społeczny monitoring zamówień publicznych
 • Grzegorz Makowski
 • i inni
Publikacja przygotowana w ramach projektu „Pakty uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE, etap II”, finansowanego przez Komisję Europejską
cover
Tarcze antykryzysowe – dokończenie budowy państwa PiS-u?
 • Grzegorz Makowski
 • i inni
Tak zwane "tarcze antykryzysowe" podnoszą też ryzyko korupcji. Jest ono związane m.in. wynikającym z nich ograniczaniem dostępu do informacji publicznej, wyłączaniem odpowiedzialności karnej polityków i urzędników i dalszym osłabieniem administracji publicznej.
program: forumIdei
cover
Szykując grunt pod „wielką korupcję”
 • Grzegorz Makowski
Z powodu degradacji podziału i wzajemnej kontroli władz i zasad państwa państwa prawa w Polsce rośnie ryzyko korupcji. W opracowaniu szczegółowo opisujemy przyczyny tego zagrożenia i przedstawiamy drogi wyjścia.
program: forumIdei
cover
Polska sprawiedliwa komunikacyjnie
 • Tomasz Komornicki
Bez łatwo dostępnego transportu dobrej jakości nie sposób skorzystać z usług publicznych gwarantujących właściwy poziom życia, a czasem pozwalających wydobyć się z biedy lub choroby.
cover
Korupcja i polityka antykorupcyjna
cover
Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce
 • Anna Wojciechowska-Nowak
 • i inni
program: Odpowiedzialne państwo
cover
Implementation of Selected Provisions of the United Nations Convention Against Corruption in Poland
 • Anna Wojciechowska-Nowak
 • i inni
program: Odpowiedzialne państwo
cover
Raport z Badania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Agencji Rezerw Materiałowych
 • Cezary Trutkowski
 • i inni
program: Przeciw Korupcji
cover
Raport z Badania Programu Przeciwdziałania Zagrożeniem Korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
 • Cezary Trutkowski
 • i inni
program: Przeciw Korupcji
cover
Raport z Badania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniem Korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki
 • Cezary Trutkowski
 • i inni
program: Przeciw Korupcji
cover
Komunikat z badań. Nepotyzm
 • Centrum Badań Opinii Społecznej
program: Przeciw Korupcji
cover
Komunikat z badań. Korupcyjne doświadczenia Polaków oraz ich stosunek do łapownictwa
 • Centrum Badań Opinii Społecznej
program: Przeciw Korupcji
cover
Parlamentarzyści o lobbingu
 • Anna Kubiak
program: Przeciw Korupcji
cover
Barometr korupcji 2007. Raport z badań
 • Anna Kubiak
program: Przeciw Korupcji