Publikacje

cover
Dwa Mazowsza – cui bono?
 • Marta Lackowska
Profesor Marta Lackowska ocenia pomysł podziału województwa mazowieckiego, do którego po raz szósty wraca Prawo i Sprawiedliwość. Korzyści podawane jako efekty tego podziału można osiągnąć i bez niego, oszczędzając istotnych kosztów organizacyjnych, administracyjnych i finansowych.
cover
Komentarz: Samorząd i wybory
 • Edwin Bendyk
Nieoczekiwanie na pierwszej linii politycznego frontu znalazł się samorząd. Kryzys wywołany pandemią i wybory prezydenckie organizowane w roku trzydziestolecia polskiej samorządności stały się okazją do wielkiego testu zarówno siły Polski lokalnej, jak i politycznej atrakcyjności projektu odwołującego się do tej siły.
cover
Samorząd–centrum Bilans po trzydziestu latach od odrodzenia się samorządu i pięciu latach nowego centralizmu
 • Dawid Sześciło
program: forumIdei
cover
Ewolucja sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w Polsce po 2014 roku
 • Paweł Swianiewicz
 • i inni
Czy pod rządami Zjednoczonej Prawicy postępuje degradacja finansowej kondycji i autonomii samorządów? Jak na obecne budżety samorządowe może wpłynąć nadchodzący kryzys? Jakie formy wsparcia pomogłyby władzom lokalnym sprostać temu wyzwaniu? Autorzy odpowiadają na te pytanie w oparciu o obiektywne wskaźniki wyliczane na podstawie danych z lat 2014-2019.
program: forumIdei
cover
Czego dowiedzieliśmy się z raportów o stanie gminy?
 • Dawid Sześciło
 • i inni
Do 30 lipca wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) muszą sporządzić raporty o stanie gminy. Eksperci Fundacji Batorego przeanalizowali sto ubiegłorocznych raportów i podpowiadają samorządowcom, jakich błędów unikać, a jakie pomysły warto powtórzyć, aby raport był dokumentem interesującym dla mieszkańców.
program: forumIdei
cover
Instytucje samorządowe w okresie SARS CoV-2: praca zdalna i wsparcie społeczności lokalnej
 • Agnieszka Krzyżak
 • i inni
Zapobieganie rozprzestrzeniania się SARS CoV-2 wymusiło poszukiwanie nowych rozwiązań działania samorządów, dotyczących m.in. obiegu korespondencji w urzędach, organizacji pracy zdalnej oraz zapewnienia wsparcia społeczności lokalnej. Publikujemy analizę prawną oraz przykładowe procedury, jakie można wprowadzić w urzędzie autorstwa Agnieszki Krzyżak oraz Pawła Litwińskiego.
program: forumIdei
cover
Czy władze samorządowe mogą – zgodnie z prawem – odmówić organizacji wyborów?
 • Hubert Izdebski
Coraz więcej wójtów, burmistrzów i prezydentów miast deklaruje, że nie zorganizuje wyborów prezydenckich 10 maja. Samorządowcy działają w zgodzie z Konstytucją i interesem publicznym, przekonuje prof. Hubert Izdebski w ekspertyzie prawnej.
program: forumIdei
cover
Ewolucja sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w Polsce w latach 2014-2018
 • Paweł Swianiewicz
 • i inni
Czy pod rządami Zjednoczonej Prawicy postępuje degradacja finansowej kondycji i autonomii samorządów? Autorzy odpowiadają na to pytanie w oparciu o obiektywne wskaźniki wyliczane na podstawie danych z lat 2014-2018. Uzupełniona o dane z 2019 roku wersja raportu zostanie opublikowana w maju 2020.
program: forumIdei
cover
Ochrona zdrowia – czekając na katastrofę
 • Dawid Sześciło
Analiza wskazuje dwa główne źródła dramatycznego kryzysu polskiej służby zdrowia – źle zbudowany system instytucjonalny i skrajne niedofinansowanie. Autor rekomenduje decentralizację i podniesienie poziomu wydatków na służbę zdrowia do 7% PKB w ciągu 5 lat oraz wskazuje źródła finansowania, które pozwolą tego dokonać.
program: forumIdei
cover
Narzędzia partycypacji lokalnej w Polsce w latach 2014-2017
 • Dariusz Kraszewski
 • i inni
Aż 44% procent gmin w Polsce nie zapewnia dostępu do żadnego z trzech narzędzi partycypacji lokalnej: konsultacji społecznych, inicjatywy lokalnej oraz inicjatywy uchwałodawczej. Publikujemy raport ekspertów akcji Masz Głos dotyczący partycypacji społecznej.
program: Masz Głos Masz Wybór
cover
Jak przygotować raport o stanie samorządu?
 • Dawid Sześciło
W tym roku po raz pierwszy władze samorządowe mają obowiązek przygotowania rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawiamy kilka najważniejszych zasad dotyczących konstrukcji i treści raportu o stanie gminy.
program: forumIdei
cover
Opinia w sprawie dopuszczalności przełożenia wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego oraz organu wykonawczego na poziomie gminy
 • Piotr Uziębło
Opinia prawna, w której ekspert wyjaśnia, że błędy ustawodawcy i nieprzygotowanie władz publicznych do przeprowadzenia głosowania w zgodzie z obecnymi przepisami Kodeksu wyborczego nie są przesłankami do przesunięcia terminu wyborów samorządowych.
cover
Polacy o samorządach. Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej
 • Adam Gendźwiłł
 • i inni
Analiza wyników sondażu przeprowadzonego przez CBOS na zlecenie Fundacji Batorego w styczniu 2018, oraz danych z innych badań i raportów na temat samorządności w Polsce.
program: forumIdei
cover
Czy samorządy mogą wypłacać nauczycielom wynagrodzenia za czas strajku?
 • Dawid Sześciło
 • i inni
Analiza metody rozwiązania zagadnienia szeroko pojętego wynagradzania nauczycieli za czas strajku, z uwzględnieniem kluczowych punktów odniesienia: istoty samorządu terytorialnego, charakteru subwencji oraz gwarancyjnego charakteru regulacji prawa pracy
cover
Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo.
 • Dawid Sześciło
Raport prezentuje koncepcję wzmocnienia państwa poprzez jego decentralizację i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnych.
cover
Demokratyzacja miasta I
 • Agata Diduszko-Zyglewska
 • i inni