Publikacje

cover
Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce
 • Grzegorz Makowski
 • i inni
Opracowanie przygotowane na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Polska ustawa o ochronie sygnalistów. W poszukiwaniu poparcia związków zawodowych oraz organizacji pracodawców”.
program: forumIdei
cover
The Act on Whistleblower Protection
 • Grzegorz Makowski
 • i inni
The Act on Whistleblower Protection - the need for and the prospects of its introduction in Poland. Based on opinion survey led among representatives of trade unions and employer organisations.
cover
Strażnicy demokracji. Nowe perspektywy ochrony sygnalistów
 • Marcin Waszak
Analiza sytuacji sygnalistów Polsce.
program: forumIdei
cover
Gnębieni, podziwiani i… zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach
 • Grzegorz Makowski
 • i inni
Publikacja zawiera najważniejsze wnioski z badania percepcji sygnalistów w Polsce.
program: forumIdei
cover
Sygnaliści okiem pracodawców i związków zawodowych
program: Odpowiedzialne państwo
cover
Bohaterowie czy donosiciele? Co Polacy myślą o osobach sygnalizujących nieprawidłowości w miejscu pracy? Raport z badań ilościowych
 • Centrum Badań Opinii Społecznej
program: Przeciw Korupcji
cover
Ochrona prawna sygnalistów w doświadczeniu sędziów sądów pracy. Raport z badań
 • Anna Wojciechowska-Nowak
program: Przeciw Korupcji
cover
Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym
 • Anna Wojciechowska-Nowak
program: Przeciw Korupcji
cover
Providing an Alternative to Silence: Towards Greater Protection and Support for Whistleblowers in the EU. Country Report: Poland
 • Anna Wojciechowska-Nowak
program: Przeciw Korupcji
cover
Jak zdemaskować szwindel? Czyli krótki przewodnik po whistle-blowingu
 • Anna Wojciechowska-Nowak