Publikacje

cover
Epidemia nieufności. Zaufanie społeczne w czasie kryzysu zdrowotnego
 • Paweł Marczewski
Jak poziom zaufania społecznego w Polsce przełożył się na zachowania obywateli w czasie pandemii? Jak sama pandemia wpłynęła na zaufanie społeczne? Czy wychodząc z kryzysu popadniemy w błędne koło nieufności? Paweł Marczewski analizuje wyniki badań zaufania społecznego w stanie pandemii.
program: forumIdei
cover
Przekleństwo braku koordynacji
 • Stanisława Golinowska
Analiza kontekstów i warunków opanowania globalnego kryzysu zdrowotnego. Prof. Stanisława Golinowska dowodzi, że globalny charakter zagrożenia wymaga koordynacji działań na płaszczyźnie międzynarodowej. Integracja europejska jest warunkiem zarówno opanowania kryzysu zdrowotnego, jak i jego skutków gospodarczych.
cover
XIII raport Obywatelskiego Forum Legislacji
Prezentujemy XIII raport Obywatelskiego Forum Legislacji podsumowujący monitoring stanowienia prawa w czwartym roku oraz podczas całej kadencji odchodzącego rządu i Parlamentu.
program: forumIdei
cover
Nie trzecia, nie czwarta, a wspólna. Opowieść o Rzeczypospolitej
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Kryzys demokracji w naszym kraju nie musi oznaczać jej schyłku. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podejmuje próbę sformułowania konstruktywnego pomysłu na demokratyczną Polskę. Projektowanie Rzeczypospolitej może pomóc siłom prodemokratycznym w ustawianiu własnych kierunkowskazów, nie tylko za cztery lata, ale tu i teraz.
cover
Polska sprawiedliwa komunikacyjnie
 • Tomasz Komornicki
Bez łatwo dostępnego transportu dobrej jakości nie sposób skorzystać z usług publicznych gwarantujących właściwy poziom życia, a czasem pozwalających wydobyć się z biedy lub choroby.
cover
Polityka opieki nad małym dzieckiem: usługi edukacyjno-opiekuńcze a instrumenty pieniężne
 • Dorota Szelewa
Analiza przedstawia próbę ewaluacji różnych instrumentów polityki rodzinnej, a w szczególności skupia się na porównaniu efektów usług edukacyjno-opiekuńczych oraz instrumentów pieniężnych, w tym opiekuńczego, który miałby wprowadzić element „wyboru” w polityce opieki nad małym dzieckiem.
cover
Społeczny monitoring wyborów i kampanii wyborczej. Przykłady działań z wybranych państw
 • Bartosz Wilk
Analiza metod monitorowania wyborów i kampanii wyborczych w Gruzji, Kosowie, Armenii, Mołdawii, Serbii, Grecji, Austrii, Bułgarii i Niemczech.
cover
Opinia w sprawie dopuszczalności przełożenia wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego oraz organu wykonawczego na poziomie gminy
 • Piotr Uziębło
Opinia prawna, w której ekspert wyjaśnia, że błędy ustawodawcy i nieprzygotowanie władz publicznych do przeprowadzenia głosowania w zgodzie z obecnymi przepisami Kodeksu wyborczego nie są przesłankami do przesunięcia terminu wyborów samorządowych.
cover
Ocena poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, w części poświęconej wyborom polskich posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Bartłomiej Michalak
Zaproponowane w projekcie zmiany zasad wyborów do PE doprowadziłby do nieproporcjonalnego podziału mandatów między komitety wyborcze, łamiąc tym samym zasadę proporcjonalności wyborów.
program: forumIdei
cover
Polacy o samorządach. Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej
 • Adam Gendźwiłł
 • i inni
Analiza wyników sondażu przeprowadzonego przez CBOS na zlecenie Fundacji Batorego w styczniu 2018, oraz danych z innych badań i raportów na temat samorządności w Polsce.
program: forumIdei
cover
Czy samorządy mogą wypłacać nauczycielom wynagrodzenia za czas strajku?
 • Dawid Sześciło
 • i inni
Analiza metody rozwiązania zagadnienia szeroko pojętego wynagradzania nauczycieli za czas strajku, z uwzględnieniem kluczowych punktów odniesienia: istoty samorządu terytorialnego, charakteru subwencji oraz gwarancyjnego charakteru regulacji prawa pracy
cover
Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo.
 • Dawid Sześciło
Raport prezentuje koncepcję wzmocnienia państwa poprzez jego decentralizację i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnych.
cover
Jak bardzo sejmowa ordynacja zachęca do budowania sojuszy i jakie stwarza dla nich przeszkody?
 • Jarosław Flis
System wyborczy w Polsce jest korzystny dla ugrupowań, które otrzymują duże poparcie w wyborach. Partie te dostają więcej mandatów niż wynikałoby to ze ściśle proporcjonalnego przeliczenia oddanych na nie głosów. Wielkość „nagrody” jest jednak zmienna.
cover
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku
 • Stanisława Golinowska
Publikacja pokazuje, jak europejskie państwa dobrobytu dostosowywały się do sytuacji po kryzysie i jak na tym tle prezentuje się polska polityka społeczna.
cover
Narracja o Unii Europejskiej
 • Jan Szyszko
 • i inni
cover
Problemy z naszym państwem
 • Aleksander Smolar
 • i inni