Publikacje

cover
Przekleństwo braku koordynacji
 • Stanisława Golinowska
Analiza kontekstów i warunków opanowania globalnego kryzysu zdrowotnego. Prof. Stanisława Golinowska dowodzi, że globalny charakter zagrożenia wymaga koordynacji działań na płaszczyźnie międzynarodowej. Integracja europejska jest warunkiem zarówno opanowania kryzysu zdrowotnego, jak i jego skutków gospodarczych.
cover
Polityka mieszkaniowa dla Polski
 • Piotr Lis
Analiza możliwości i ograniczeń prowadzenia aktywnej polityki mieszkaniowej we współczesnej Polsce. Profesor Piotr Lis przekonuje, że zwiększenie liczby mieszkań na wynajem jest korzystne nie tylko dla lokatorów, ale dla całej gospodarki, łagodzi bowiem konsekwencje kryzysów.
program: forumIdei
cover
Dziel, rządź, ignoruj. Polska szkoła po czterech latach braku polityki edukacyjnej PiS
 • Paweł Marczewski
Publikujemy analizę Pawła Marczewskiego podsumowującą sytuację w oświacie po czterech latach rządów PiS. Autor przekonuje, że koszty zaniechań i błędów stają się coraz bardziej widoczne i uciążliwe, a rząd nie chce przyznać, że od początku nie miał przekonującego uzasadnienia dla swoich reform.
program: forumIdei
cover
Ukryta prywatyzacja w polskiej edukacji
 • Paweł Marczewski
Rodziny wydają znaczące kwoty na korepetycje uzupełniające braki systemu edukacji publicznej, o ile mogą sobie na te wydatki pozwolić. Niezamożni i gorzej wykształceni często marzą o przeniesieniu dzieci do płatnych szkół prywatnych – i na marzeniach się kończy, bo czesne jest na ogół poza ich zasięgiem. Komunikat z badania prywatyzacji polskiej edukacji.
program: forumIdei
cover
Polityczni obywatele. Organizacje społeczne wobec presji rządzących
 • Paweł Marczewski
Badania pokazują, że organizacjom społecznym w Polsce ufa większość Polaków.
cover
Polska sprawiedliwa komunikacyjnie
 • Tomasz Komornicki
Bez łatwo dostępnego transportu dobrej jakości nie sposób skorzystać z usług publicznych gwarantujących właściwy poziom życia, a czasem pozwalających wydobyć się z biedy lub choroby.
cover
Polityka opieki nad małym dzieckiem: usługi edukacyjno-opiekuńcze a instrumenty pieniężne
 • Dorota Szelewa
Analiza przedstawia próbę ewaluacji różnych instrumentów polityki rodzinnej, a w szczególności skupia się na porównaniu efektów usług edukacyjno-opiekuńczych oraz instrumentów pieniężnych, w tym opiekuńczego, który miałby wprowadzić element „wyboru” w polityce opieki nad małym dzieckiem.
cover
Opinia w sprawie dopuszczalności przełożenia wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego oraz organu wykonawczego na poziomie gminy
 • Piotr Uziębło
Opinia prawna, w której ekspert wyjaśnia, że błędy ustawodawcy i nieprzygotowanie władz publicznych do przeprowadzenia głosowania w zgodzie z obecnymi przepisami Kodeksu wyborczego nie są przesłankami do przesunięcia terminu wyborów samorządowych.
cover
Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo.
 • Dawid Sześciło
Raport prezentuje koncepcję wzmocnienia państwa poprzez jego decentralizację i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnych.
cover
Jak bardzo sejmowa ordynacja zachęca do budowania sojuszy i jakie stwarza dla nich przeszkody?
 • Jarosław Flis
System wyborczy w Polsce jest korzystny dla ugrupowań, które otrzymują duże poparcie w wyborach. Partie te dostają więcej mandatów niż wynikałoby to ze ściśle proporcjonalnego przeliczenia oddanych na nie głosów. Wielkość „nagrody” jest jednak zmienna.
cover
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku
 • Stanisława Golinowska
Publikacja pokazuje, jak europejskie państwa dobrobytu dostosowywały się do sytuacji po kryzysie i jak na tym tle prezentuje się polska polityka społeczna.
cover
Polska szkoła reform: czego możemy się nauczyć z nieudanych zmian systemu edukacji?
 • Przemysław Sadura
Publikacja przedstawia wszystkie reformy edukacyjne przeprowadzone w czasach PRL i III RP oraz analizuje przyczyny ich niepowodzeń.
program: forumIdei