cover
22.08.2022
forumIdei

Zielony Ład i Ukraina

  • Natalia Andrusewycz

Opracowanie przedstawia stosunek państwa ukraińskiego do Europejskiego Zielonego Ładu – przewidywane skutki tego programu dla Ukrainy, sposoby, na które starała się ona włączyć w jego realizację przed rosyjską agresją 24 lutego 2022 roku oraz zmianę jakiej uległy priorytety dotyczące wprowadzania rozwiązań ekologicznych w ukraińskiej gospodarce i życiu społecznym po tej dacie.