cover
09.09.2021
forumIdei

Wielokulturowe elity i obywatelska tożsamość narodowa niepodległej Ukrainy

  • Adam Balcer

Drugi z cyklu tekstów z okazji 30 lat niepodległej Ukrainy. Autor pokazuje, że współczesna Ukraina wyróżnia się pozytywnie na tle wielu krajów europejskich wielokulturowością swych elit i inkluzyjnym charakterem tożsamości obywatelskiej.