cover
02.03.2022
forumIdei

W stronę sprawiedliwej troski. Opieka nad osobami starszymi w Polsce

  • Anita Abramowska-Kmon
  • Irena E. Kotowska
  • Irena Wóycicka
  • Paweł Łuczak
  • Rafał Bakalarczyk
  • Wojciech Łątkowski
  • Zofia Szweda-Lewandowska

Łatwo dostępna, dobrej jakości opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi jest jednym z kluczowych wyzwań cywilizacyjnych wynikających z trendów demograficznych, które stoją przed polskim państwem i społeczeństwem. Jeśli chcemy, by za 30 lat Polska była krajem, w którym osoby z różnych pokoleń będą mogły brać aktywny udział w życiu społecznym, musimy temu wyzwaniu sprostać. Niniejszy raport zapoczątkowały dyskusje w gronie powołanego przy Fundacji Batorego Zespołu Eksperckiego ds. Usług Społecznych. Raport zawiera kompleksową analizę potrzeb opiekuńczych osób starszych i niesamodzielnych oraz rekomendacje reform odpowiadających na wyzwania, jakie w tym zakresie stawiają przed Polską przemiany ludnościowe.