cover
20.12.2022
forumIdei

W obronie chrześcijan, przeciw wolności sumienia

  • Paweł Borecki

Opinia prawna o projekcie ustawy nazywanym potocznie „projektem ustawy w obronie chrześcijan”.

W październiku 2022 roku złożono do Sejmu obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy nr 2756), nazywany potocznie „projektem ustawy w obronie chrześcijan”. Wprawdzie projekt został oficjalnie przedstawiony jako wynik inicjatywy obywatelskiej, to jednak główną rolę w jego promocji odgrywają politycy Solidarnej Polski. W opinii profesora Pawła Boreckiego – specjalisty prawa wyznaniowego – projekt podważa zasadę niezależności prawa państwowego i doktryny religijnej, odrzuca zasadę bezstronności władz publicznych w sprawach dotyczących przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych (art. 25 ust. 2 Konstytucji RP), podważa konstytucyjną zasadę wzajemnej niezależności państwa oraz Kościołów i innych związków wyznaniowych (art. 25 ust. 3 Konstytucji RP), stanowi realne zagrożenie dla gwarantowanej konstytucyjnie wolności wyrażania poglądów (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP) oraz dla wolności zgromadzeń (art. 57 Konstytucji RP).