cover
08.05.2019
forumIdei

Udział obywateli w monitorowaniu wyborów: mężowie zaufania oraz społeczni i międzynarodowi obserwatorzy

Nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadziła nową funkcję: obserwatora społecznego. Uprawnienia, jakie mu przysługują oraz sposób powoływania na to stanowisko omawiamy w analizie eksperckiej.