cover
18.01.2022
forumIdei

Transformacja UE a mandat społeczny.

  • Agnieszka Smoleńska
  • Andrzej Rychard
  • Danuta Hübner
  • Jerzy Osiatyński

W latach 2020 i 2021 w odpowiedzi na kolejne kryzysy, z których najwyraźniejszym była pandemia COVID-19, doszło do znaczącego pogłębienia integracji europejskiej. Czy zmiany te idą w parze w parze ze wzmocnieniem demokratycznej legitymizacji UE? Teksty zawarte w tym zbiorze powstały w ramach dyskusji nad tezami raportu Nowy rozdział. Transformacja Unii Europejskiej a Polska ogłoszonego przez Fundację Batorego w kwietniu 2021 roku.