cover
29.02.2024
forumIdei

To Ty decydujesz o samorządzie

  • Justyna Przedańska

Samorząd oznacza wspólnotę mieszkańców danego terytorium i że to my – mieszkańcy konkretnej jednostki samorządu lokalnego i regionalnego – mamy prawo decydować o kształcie swojego samorządu. Jest to możliwe tylko przy naszym zaangażowaniu i to na dwóch poziomach: 1) podstawowym, gdy uczestniczymy w wyborach samorządowych i świadomie wybieramy tych kandydatów do poszczególnych organów, których program wyborczy najbardziej nam odpowiada, oraz 2) zaangażowanym, gdy aktywnie partycypujemy w samorządowych procesach decyzyjnych, czyniąc z tego codzienną praktykę.

Ponieważ nastał właśnie czas wyborczy, który zakończy się wyborami samorządowymi 7 kwietnia br., to warto dowiedzieć się, czego możemy oczekiwać, a także czego żądać od władz gmin, powiatów oraz województw samorządowych. Dr Justyna Przedańska opisuje obszary, którymi zajmują się władze samorządowe (m.in. bezpieczeństwo, kultura, ochrona zdrowia) oraz pytania, które można zadać kandydatkom oraz kandydatom: na wójtów (burmistrzów, prezydentów miasta), na radnych do rad gmin, na radnych do rad powiatów oraz na radnych do sejmików województw.