cover
02.03.2020
forumIdei

Szykując grunt pod „wielką korupcję”

  • Grzegorz Makowski

Z powodu degradacji podziału i wzajemnej kontroli władz i zasad państwa państwa prawa w Polsce rośnie ryzyko korupcji. W opracowaniu szczegółowo opisujemy przyczyny tego zagrożenia i przedstawiamy drogi wyjścia.