cover
08.05.2019
forumIdei

Szef Krajowego Biura Wyborczego – kompetencje oraz sposób powoływania

Analizę kompetencji oraz sposobu powoływania szefa KBW. Jednym z pierwszych zadań nowego Szefa Krajowego Biura Wyborczego będzie powołanie ok. 5 tysięcy działających w każdej gminie urzędników wyborczych.