cover
11.05.2023
forumIdei

Równe szanse od początku. Usługi edukacyjno-opiekuńcze dla najmłodszych

  • Anna Kowalewska
  • Dorota Szelewa
  • Iga Kazimierczyk
  • Paweł Marczewski
  • Zofia Grudzińska

Zapewnienie dostępu do dobrej jakości usług edukacyjnych i opiekuńczych dla najmłodszych to jedna z najbardziej opłacalnych długoterminowych inwestycji dla państwa. Odpowiednia opieka instytucjonalna nad dziećmi, które nie przekroczyły trzeciego roku życia, pomaga w ich rozwoju i poprawia sytuację ekonomiczną rodzin. Dlaczego zatem jest to sfera, która pozostawia w Polsce tyle do życzenia? Niniejszy raport pokazuje z wielu perspektyw znaczenie adresowanych do najmłodszych usług edukacyjno-opiekuńczych oraz zawiera szereg rekomendacji, jak przezwyciężyć bariery w ich dostępności i poprawić ich jakość.