cover
03.03.2021
forumIdei

Rosja jest przyjaciółką, lecz większą przyjaciółką jest demokracja

  • Hienadź Korszunau
  • Piotr Rudkouski

Analiza systemu wartości, z jakim Białorusini wkroczyli na drogę walki o demokrację oraz tego, w jaki sposób ta walka wpływa na dalszą ewolucję ich aksjologii i tożsamości narodowej.