cover
22.03.2022
forumIdei

Reguły, zamiary, praktyki. Prawo wyborcze i wybory 2017–2020

  • Adam Gendźwiłł
  • Andrzej Rychard
  • Anna Materska-Sosnowska
  • Anna Rakowska-Trela
  • Jacek Haman
  • Jarosław Flis
  • Jarosław Zbieranek
  • Magdalena Wrzalik
  • Mikołaj Cześnik

Monografia podsumowująca „wyborczy maraton”, jaki odbył się w Polsce w latach 2018–2020. Publikacja ma na celu opisanie całego procesu, rekonstrukcję kluczowych momentów oraz wskazanie punktów zwrotnych i najważniejszych decyzji podejmowanych przez kluczowych aktorów. Dodatkowym zadaniem opracowania jest ewaluacja aktywności państwa, przede wszystkim jego struktur odpowiedzialnych za organizację procesów wyborczych.

Publikacja przygotowana została przez Zespół Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego oraz zaproszonych ekspertów spoza jego składu i wydana wspólnie z Wydawnictwem Naukowym SCHOLAR.