cover
04.01.2024
forumIdei

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

W latach 2014–2021 ponad czterokrotnie wzrósł odsetek przygotowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ustaw dotyczących samorządu, które nie zostały skierowane do KWRiST. Jednocześnie samorządowi członkowie Komisji wskazywali na mało partnerskie traktowanie tej instytucji przez rząd. Do przywrócenia podmiotowego traktowania przedstawicieli samorządów i zwiększenia ich roli w procesie legislacyjnym dotyczącym samorządu potrzebne są zmiany w ustawie o KWRiST. Dlatego też przygotowaliśmy projekt ustawy, który proponuje zakres niezbędnej nowelizacji tego aktu prawnego.

Opublikowany przez Fundację Batorego w 2023 roku Indeks Samorządności ilustrował alarmujący proces osłabiania przez ówczesne władze centralne siły politycznej i ustrojowej samorządu terytorialnego. Szczególnie widoczne było to w obszarze legislacji – można powiedzieć, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego była systematycznie pomijana w procedowaniu rządowych projektów dotyczących samorządów.