cover
09.05.2022
forumIdei

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej – uporządkowanie stanu prawnego czy kontynuacja zmiany ustroju bez zmiany Konstytucji?

  • Hubert Izdebski

Do obiegu publicznego przedostał się, datowany na 14 lutego 2022 roku, projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Proponowane rozwiązania – w szczególności te, które mają na celu wprowadzanie nowych quasi-stanów nadzwyczajnych: pogotowia i zagrożenia – nie są zgodne z fundamentalnymi rozwiązaniami konstytucyjnymi. Wprowadzenie tych rozwiązań służyłoby nie tyle uporządkowaniu stanu prawnego, ile umocnieniu tendencji dokonywania zmiany ustroju RP bez formalnego zmieniania przepisów Konstytucji. Zwrócona także została uwaga na proponowane odejście od zastosowania zasady pomocniczości do funkcjonowania systemu władz publicznych w stanie klęski żywiołowej. Proponowane w projekcie przepisy dają praktycznie nieograniczoną możliwość zawieszania przez Prezesa Rady Ministrów organów jednostek samorządu terytorialnego w razie wprowadzenia nie tylko stanu klęski żywiołowej, ale i nowych quasi-stanów nadzwyczajnych.