cover
23.11.2021
forumIdei

Opinia prawna w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej

  • Sławomir Patyra

Uchwalona 17 listopada 2021 roku zmiana ustawy o ochronie granicy państwowej nie spełnia podstawowych standardów
wynikających z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Opinia prawna w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1754), uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 listopada 2021