cover
07.07.2023
forumIdei

Opinia prawna w sprawie możliwości przeprowadzenia referendum ogólnopolskiego wspólnie z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP w 2023 roku

  • Krzysztof Urbaniak

Publikujemy opinię prawną autorstwa prof. Krzysztofa Urbaniaka o forsowanym przez partię rządzącą projekcie ustawy, która umożliwić ma przeprowadzenie referendum ogólnopolskiego wspólnie z wyborami parlamentarnymi. Próba dostosowania przepisów ustawy o referendum ogólnokrajowym do Kodeksu wyborczego na mniej niż 6 miesięcy przed wyborami skutkować będzie, zdaniem autora, naruszeniem ciszy legislacyjnej i art. 2 Konstytucji, który stanowi, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Jeśli ustawa wejdzie w życie, naruszone zostanie także vacatio legis, czyli obowiązek uwzględnienia 14 dni pomiędzy publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie.