cover
29.10.2021
forumIdei

Opinia prawna na temat skutków prawnych orzeczenia TK dotyczącego niezgodności przepisów Traktatu o UE z Konstytucją RP

  • Piotr Bogdanowicz

7 października 2021 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre przepisy Traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z polską konstytucją i zakwestionował uprawnienia TSUE do orzekania w sprawie niezależności sądownictwa w Polsce. Jakie są skutki prawne tego orzeczenia?