cover
08.05.2022
forumIdei

Odporność Ukrainy na inwazję militarną Rosji w kontekście reformy decentralizacyjnej

  • Walentyna Romanowa (Valentyna Romanova)

Chociaż ukraińska reforma decentralizacyjna miała swoje usterki, jej skutki pomogły Ukrainie stawiać opór i odpierać rosyjską inwazję. Po pierwsze, reforma samorządowa skonsolidowała relacje centrum – peryferie, głównie poprzez wzmocnienie samorządności lokalnej. Po drugie, reforma decentralizacyjna w dużej mierze przyczyniła się do zwiększenia zdolności władz lokalnych do świadczenia usług publicznych. Po trzecie, reforma samorządowa zapewniła władzom lokalnym środki do wykonywania zadań, w tym tych bezpośrednio związanych z obronnością.