cover
27.09.2019
forumIdei

Ochrona zdrowia – czekając na katastrofę

  • Dawid Sześciło

Analiza wskazuje dwa główne źródła dramatycznego kryzysu polskiej służby zdrowia – źle zbudowany system instytucjonalny i skrajne niedofinansowanie. Autor rekomenduje decentralizację i podniesienie poziomu wydatków na służbę zdrowia do 7% PKB w ciągu 5 lat oraz wskazuje źródła finansowania, które pozwolą tego dokonać.