cover
03.10.2023

Obraz kampanii w mediach społecznościowych. Raport II

 • Aleksander Winciorek
 • Dominik Batorski
 • Magdalena Rudź
 • Robert Woźniak

Drugi z serii raportów przedstawiających wykorzystanie mediów społecznościowych w kampanii wyborczej i kampanii referendalnej.

Raport koncentruje się na danych dotyczących najbardziej popularnych narracji nadawanych w mediach społecznościowych przez ogólnopolskie komitety wyborcze.

Główne wyniki:

 • Większość komitetów intensyfikuje swoje działania reklamowe. Widać też działania optymaliza­cyjne polegające na alokacji budżetów na platformy dotychczas rzadziej używane oraz dużą dy­namikę nowych reklam.
 • Konfederacja jak dotąd prowadzi bardzo umiarkowane działania reklamowe. Poziom wydatków i zasięgów oscyluje wokół poziomów osiąganych przez Bezpartyjnych Samorządowców.
 • KW Prawa i Sprawiedliwości pozostaje liderem wydatków. W nowej fali badania, obejmującej tydzień od 20 do 27 września 2023 roku, wydał 340 tys. zł. Koalicja Obywatelska w tym czasie przeznaczyła na reklamy 216 tys. zł.
 • Liderem zasięgów w analizowanym okresie są reklamy Koalicji Obywatelskiej, które łącznie osią­gnęły 31,8 mln wyświetleń, przy 29,6 mln wyświetleń Prawa i Sprawiedliwości.
 • Brakuje istotnych zmian w strategii mikrotargetowania. Komitety stawiają na większe segmenty (powyżej 100 tys.). 84% środków KW Prawa i Sprawiedliwości przeznaczanych na reklamy w Meta trafia do kampanii docierających do osób z więcej niż jednego okręgu wyborczego.
 • Trzecia Droga aż 88% reklam kieruje do pojedynczych okręgów. Strategie Prawa i Sprawiedliwo­ści oraz Koalicji Obywatelskiej są bardzo podobne. Niecała połowa ich reklam ma trafiać do szer­szych grup odbiorców, a około 56% to reklamy kierowane do wyborców z konkretnego okręgu wyborczego.
 • Reklamy, w które w analizowanym okresie zainwestowano najwięcej, to umieszczone na platfor­mie Meta wezwanie przez Koalicję Obywatelską na marsz 1 października, a na platformie Google (YouTube) reklamy Prawa i Sprawiedliwości odnoszące się do Donalda Tuska.
 • Znikomy okazuje się udział reklam referendalnych w całości działań poszczególnych komitetów: zarówno pod względem liczby reklam oraz wyświetleń, jak i alokowanych budżetów (dotyczy platformy Meta).
 • Prawo i Sprawiedliwość emituje na platformie Meta najwięcej reklam referendalnych, ale od po­czątku kampanii wykryto ich tylko 19 i przeznaczono na nie tylko 0,38% budżetu.
 • Na tym etapie kampanii nie odnotowano istotnych działań innych organizacji czy firm nawiązujących do referendum (platforma Meta).
 • Tematycznie KW Prawa i Sprawiedliwości kładzie nacisk na gospodarkę i bezpieczeństwo, a unika ekologii i działań profrekwencyjnych (platforma Meta).
 • Koalicja Obywatelska skupia się na sprawach społecznych, gospodarce oraz ekologii i środowisku. Wspólnie z Nową Lewicą najintensywniej prowadzi działania na rzecz frekwencji, zarówno w wyborach, jak i na spotkaniach wyborczych.

Polecamy także: