cover
18.02.2022
forumIdei

Niepodległość odwleczona w czasie

  • Jewhen Hlibowycki

Analiza procesu kształtowania się ukraińskiej państwowości po przyjęciu deklaracji suwerenności w 1991 roku. Autor stawia tezę, że fundująca nowe państwo umowa społeczna dojrzała dopiero na Euromajdanie w 2014 roku, a zbrojny konflikt z Rosją, który rozpoczął się wtedy na wschodzie Ukrainy jest w istocie odwleczoną w czasie wojną o niepodległość.