cover
09.08.2022
forumIdei

Nawigowanie w czasach niepewności. Polskie społeczeństwo na tle innych krajów europejskich

  • Alicja Dańkowska

Opracowanie wyników badań sondażowych międzynarodowej inicjatywy More in Common przeprowadzonych kolejno w czerwcu 2020, w grudniu 2021 i w czerwcu 2022 roku w Polsce, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Wyniki pokazują zmiany postaw społecznych wywołane pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie. Badania dotyczyły także kwestii związanych ze zmianami klimatu i środowiskiem naturalnym, co pozwala porównać opinie społeczeństw z różnych krajów na temat wyzwania zielonej transformacji.