cover
05.05.2022
forumIdei

Jaka powinna być polityka edukacyjna wobec uchodźców z Ukrainy?

  • Zofia Grudzińska

Niniejszy tekst podejmuje temat dzieci i młodzieży, które przekroczyły granicę Polski po 24 lutego 2022 roku i zgodnie z prawem polskim mają prawo do edukacji w naszych szkołach. Zgodnie z doniesieniami sformułowanymi w 2018 roku przez kontrolerów NIK polski system oświaty nie jest dobrze przygotowany na przyjmowanie w szkolne progi cudzoziemców – mówi Zofia Grudzińska.