cover
12.06.2024
forumIdei

Jak złożyć protest wyborczy? Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

  • Magdalena Wrzalik

Protesty przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego wnosi się do Sądu Najwyższego na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, czyli do 17 czerwca 2024 roku. Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów, rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest. Sąd Najwyższy podejmuje rozstrzygnięcie w drodze uchwały, wydawanej nie później niż w 90. dniu po dniu wyborów – pisze w analizie przygotowanej dla forumIdei Fundacji Batorego Magdalena Wrzalik.