cover
11.02.2020
forumIdei

Jak przywrócić państwo prawa?

  • Jacek Czaja
  • Marcin Matczak
  • Tomasz Zalasiński
  • Wojciech Jasiński
  • Łukasz Bojarski

Zbiór ekspertyz autorstwa wybitnych polskich prawników, zawierający rekomendacje jak TK, KRS, Sąd Najwyższy, prokuratura i sądy powszechne powinny zostać zmienione, żeby stanowić przeciwwagę dla władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz skutecznie chronić prawa obywateli i stać na straży praworządności.