cover
16.09.2022
forumIdei

Finansowanie kampanii wyborczych. Wybrane problemy

  • Marcin Walecki

Wydarzenia ostatnich kilku lat pokazały, że pluralizm polityczny, jawność, uczciwość oraz równość szans wyborczych, będące podstawowymi miernikami jakości demokracji, nie są dane raz na zawsze i mogą być zagrożone. Równe warunki dla rywalizujących ze sobą podmiotów dotyczą równych praw i szans w finansowaniu kampanii wyborczej, dostępu do mediów i równego traktowania przez państwo. Kwestie finansowania polityki są zdeterminowane przez ogólnoinstytucjonalne rozwiązania dotyczące ograniczania niezależności PKW, prokuratury, sądownictwa i poszanowania zasad praworządności – pisze w analizie forumIdei Fundacji Batorego dr Marcin Walecki.