cover
08.05.2019
forumIdei

Finanse polskich partii

  • Adam Gendźwiłł
  • Adam Sawicki
  • Grażyna Bukowska
  • Jacek Haman
  • Jarosław Zbieranek

Publikacja podsumowuje doświadczenia z obowiązującym w Polsce systemem finansowania partii politycznych, partyjnych komitetów wyborczych, biur parlamentarzystów i klubów parlamentarnych.