cover
08.09.2020

Dwa Mazowsza – cui bono?

  • Marta Lackowska

Profesor Marta Lackowska ocenia pomysł podziału województwa mazowieckiego, do którego po raz szósty wraca Prawo i Sprawiedliwość. Korzyści podawane jako efekty tego podziału można osiągnąć i bez niego, oszczędzając istotnych kosztów organizacyjnych, administracyjnych i finansowych.