cover
27.05.2019
forumIdei

Why the Court of Justice of the European Union is competent to judge on infringement over the Law on the Supreme Court

  • Maciej Taborowski
  • Piotr Bogdanowicz

Eksperci prawni w dziesięciu punktach dowodzą, że przepisy ustawy o SN mogą zagrozić zasadzie nieusuwalności sędziów, a tym samym naruszyć art. 2 i art. 19 ust. 1 Traktatu o UE, a także art. 47 Karty Praw podstawowych UE.