cover
27.11.2022
Akcja Masz Głos

Atlas dobrych praktyk działania laureatów i finalistów Super Samorząd i Super Głos 2021

Atlas dobrych praktyk to zbiór 25 historii o działaniach uczestników akcji Masz Głos. Każde z nich doprowadziło do istotnej zmiany lokalnej – w Kluczborku powstał punkt z jedzeniem dla potrzebujących, w Toruniu powołano maksymalną liczbę rad osiedli, choć dotychczas udawało się to jedynie z połową z nich, w powiecie olkuskim powstał rezerwat przyrody, a w Oleśnicy wójt i starosta uzgodnili sfinansowanie ścieżki rowerowej.

Te i pozostałe inicjatywy nie wydarzyłyby się bez kilku elementów: współpracy aktywistów z organizacji społecznych lub grup nieformalnych z władzą samorządową, współpracy ze społecznością lokalną, działań komunikacyjnych w mediach oraz mediach społecznościowych i wsparcia ekspertów akcji Masz Głos Fundacji Batorego. I właśnie o tym jest Atlas dobrych praktyk – jak używać powszechnie znanych narzędzi partycypacyjnych, ale też jakie są niestandardowe ścieżki działania aktywistów i pomysły na lokalną współpracę.

Wszystkie przedstawione w Atlasie dobrych praktyk historie zostały wyróżnione w 2021 roku nagrodami: Super Samorząd i Super Głos akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Laureaci i finaliści pokazali, ile znaczy samorząd lokalny jako wspólnota. Upowszechnianie tej myśli jest najważniejszym celem akcji Masz Głos.