cover
28.06.2023
forumIdei

Akcje i reakcje – o działaniach samorządów polskich w odpowiedzi na praktyki recentralizacyjne ostatnich lat

  • Marta Lackowska
  • Wirginia Aksztejn

Decentralizacja w Polsce, przywrócona reformami lat dziewięćdziesiątych XX wieku, była i jest silnie kojarzona z demokratyzacją kraju, podobnie zresztą jak w innych państwach byłego bloku wschodniego, gdzie te dwa procesy zbiegły się w czasie po transformacji ustrojowej. Wypracowany wówczas w Polsce system – mimo dostrzegania jego niedociągnięć – podlegał niewielkim zmianom. Najważniejszą z nich było zwiększenie autonomii poprzez przekazanie samorządom wojewódzkim odpowiedzialności za realizację regionalnego komponentu polityki spójności Unii Europejskiej od 2007 roku.