cover
21.03.2023
forumIdei

Nowelizacja ustawy o referendum lokalnym – czy służy wzmocnieniu demokracji lokalnej?

  • Hubert Izdebski

Część rozwiązań przyjętych w uchwalonej 9 marca 2023 roku przez Sejm ustawie nowelizującej ustawę o referendum lokalnym – co więcej, mających wymiar stricte ustrojowy – budzi uzasadnione wątpliwości natury konstytucyjnej. Mowa o nadmiernym osłabieniu stabilizacji funkcjonowania władz samorządowych, o przeprowadzaniu referendów tematycznych jedynie przez dwa dni w ciągu pięciu lat czy o zwiększeniu niedoregulowania instytucji samoopodatkowania się
mieszkańców gminy zamiast jej dookreślenia i powiązania z referendum tematycznym. Inne, jak szersze sformułowanie zakresu referendum tematycznego czy uelastycznienie procedur przy utrudnieniu niedopuszczenia przez radę jednostki samorządu do przeprowadzenia referendum z inicjatywy mieszkańców, uznać trzeba za realizujące potrzebę wzmocnienia podstawowego instrumentu demokracji bezpośredniej i tym samym demokracji lokalnej. Efektem nagłego przyspieszenia, ewidentnie ze względów politycznych, prac nad złożonym w 2021 roku projektem nowelizacji jest również brak – zawsze w takim przypadku koniecznych – przepisów przejściowych.