Otwarta Europa

Celem programu Otwarta Europa była promocja aktywnej polityki Polski w Unii Europejskiej oraz w jej najbliższym otoczeniu, przede wszystkim za wschodnią granicą Wspólnoty.

Program Otwarta Europa zajmował się:

  • Przełamywaniem negatywnych stereotypów pomiędzy nami a naszymi sąsiadami, zwłaszcza Rosjanami i Ukraińcami.
  • Inicjowaniem w Polsce debaty o strategicznych interesach naszego kraju na arenie międzynarodowej oraz najlepszych sposobach ich realizacji.
  • Prezentowaniem głosu niezależnych polskich ekspertów w UE, w ważnych dla naszego kraju kwestiach.
  • Popularyzacją wiedzy o powiązaniach międzynarodowych Polski i ich znaczeniu dla naszego dobrobytu i bezpieczeństwa.

Część działań prowadzonych w ramach programu Otwarta Europa (m.in. Forum Polska-Ukraina – rozmowy polskich i ukraińskich polityków, działaczy społecznych i ekspertów o sprawach ważnych dla Ukrainy, Polski i Europy) realizujemy nadal w forumIdei/Europa.

Zamknięte projekty:

  • Klub PL_RUspotkania publicystów, badaczy i aktywistów młodego pokolenia z Polski i Rosji opisujących i analizujących współczesne zagadnienia z dziedziny polityki wewnętrznej oraz stosunków międzynarodowych.
  • Rozmowy z sąsiadami  spotkania z ekspertami, politykami, publicystami z krajów sąsiednich, które podejmują kwestie wrażliwe, a jednocześnie kluczowe dla wzajemnego zrozumienia.
  • Analizy Polska w Otwartej Europie –  analizy pokazujące sytuację międzynarodową naszego kraju oraz wytyczające pożądane kierunki działań, a także prezentujące polski punkt widzenia w debacie europejskiej.
W naszych działaniach współpracowaliśmy z organizacjami i instytucjami z państw unijnych orazz krajów Europy Wschodniej. Uczestniczymy w pracach Grupy Zagranica, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia-Rosja.