28.09.2015

Stanowisko ws. polityki Rządu RP wobec przyjmowania uchodźców

Wraz z organizacjami zrzeszonymi w Grupie Zagranica wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Rządu RP w sprawie odrzucenia planu Komisji Europejskiej dotyczącego wprowadzenia obowiązkowych kwot migrantów przyjmowanych przez kraje UE w ramach programów relokacji oraz przesiedlenia. [PDF 481 KB].